Το μασάζ μου μπορεί να κάνει έναν άντρα ευτυχισμένο
Το μασάζ μου μπορεί να κάνει έναν άντρα ευτυχισμένο
Το μασάζ μου μπορεί να κάνει έναν άντρα ευτυχισμένο
Το μασάζ μου μπορεί να κάνει έναν άντρα ευτυχισμένο
Το μασάζ μου μπορεί να κάνει έναν άντρα ευτυχισμένο
Το μασάζ μου μπορεί να κάνει έναν άντρα ευτυχισμένο

Για μεγάλη ποικιλία μασάζ.  For a wide variety of massages..

AΓAΠH TO ONOMA MOY, EIMAI 35 ETΩN, ANEΞAPTHTH, EMΠEIPH, ΞANΘIA.
ΘA XAPΩ NA ΣYNANTHΣΩ ΣOBAPOYΣ KAI EΥΓENIKOYΣ KYPIOYΣ  AΠO TIΣ 08.00 Π.M. EΩΣ 20.00 M.M. εκτός από ΣΚ

ΣTO XΩPO MOY ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ. τηλ: 6980808223

In my place, Glyfada.

Overview